SSBIF

Savez studenata Biološkog fakulteta (SSBiF) je udruženje studenata Biološkog fakulteta osnovano od strane studenata 1994. godine i registrovan je u Beogradu kao dobrovoljno i neprofitno udruženje studenata Biološkog fakulteta. Savez studenata Biološkog fakulteta se zalaže za zaštitu životne sredine i očuvanje prirode, kao i za ekološki održivi razvoj i njenu promociju.

Zaštitni znak se sastoji od simbola koji sadrži u kompoziciji tri heksagona, tri komponente saveza: studentski parlament, istraživački centar i časopis, koji formiraju glavni, četvrti. Heksagoni su transponovani u obliku saća. Kolorističkom analizom simbol i logotip predstavljaju autentičan zaštitni znak.

Credits

Klijent:
Savez studenata Biološkog fakulteta
Datum realizacije projekta:
12/2020
Usluga:
Vizuelni identitet
Dizajn:
M. Simović, E. Kostić